White Ribbon Breakfast 25 Nov 2017
Statistics of the number of clients in the Peace House
Counted until 15/03/2020
No. of consulting cases 6723
No. of consulted persons 8263
No. of consulting sessions 10966
No. of residents 1281
No. of re-integrated persons 1226
 
 
 
Visitor statistics
 
Trang chủ > Thư viện ảnh > Nhà Bình yên và các hoạt Ä‘á»™ng
 
Cán bộ nhân viên tập huấn Sống sáng tạo Tập huấn với phương pháp sâng tạo cùng bạn bè quốc tế Trao đổi kinh nghiệm về công tác xã hội với chuyên gia đến từ tổ chức LOKK - Đan Mạch
   
Cán bộ, nhân viên và người tạm trú NNBY tại Lễ kỷ niệm ngày thành lập CWD
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   Photo Gallery

 
Online supports
Online counseling
 
 
Hotline supports
Hotline
1900969680
 
Newsletter
Sign up
 
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET'S CREATE A SAFE AND STRONG SOCIETY WITHOUT VIOLENCE
   

Counseling Room

Free counseling service
Tel : 04-3728 0936
((07:00 -18:00, Monday - Saturday))
  09 468 333 80/82
(24/24h, Everyday)
Add: 4rd Floor A Block
Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
To contribute to women and children at Peace House Shelter please sent to:
Center for Women and Development
Tel : 04-3728 1035
Add: #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
Bank account number: 0571101909007
Military Commercial Joint Stock Bank, Hoan Kiem Branch, Hanoi, Vietnam
   
Contact via Email:
Your name
Email
Telephone
Content
 
VIETNAM WOMEN'S UNION – CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT – PEACE HOUSE SHELTER PROJECT
Address: Department for Consuling and Development. 4rd floor, B Block, Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City.
Phone: (+84.4) 3728 1035
Copyright by Center for Women and Development – Vietnam Women's Union.