White Ribbon Breakfast 25 Nov 2017
Statistics of the number of clients in the Peace House
Counted until 15/03/2020
No. of consulting cases 6723
No. of consulted persons 8263
No. of consulting sessions 10966
No. of residents 1281
No. of re-integrated persons 1226
 
 
 
Visitor statistics
 
Trang chủ > Thư viện ảnh > Nhà Bình yên vá»›i các đối tác quốc tế
 
Bà Susan Wood và các đồng nghiệp tổ chức Ford là một trong 3 nhà tài trợ chính cho mô hình NNBY giai đoạn I Giang sinh cùng ngài Benjto - Trưởng đại diện AECID - một trong 3 nhà tài trợ chính của giai đoạn I dự án NNBY Bà Thanh Giang và lãnh đạo tổ chức SDC - một trong 3 nhà tài trợ chính của dự án NNBY giai đoạn I
 
CWD va ba Pamela Right - trưởng đại diện MCNV (áo hoa đứng giữa) - người đỡ đầu cho hoạt động của NNBY trong những bước đi đầu tiên đầy khó khăn Ba Caroline ( áo đen) - người hỗ trợ CWD thiết kế dự án Ngôi nhà bình yên giai đoạn I và bà Thu Hiền - cán bộ hỗ trợ kỹ thuật (áo xanh) của MCNV giúp CWD tron
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
   Photo Gallery

 
Online supports
Online counseling
 
 
Hotline supports
Hotline
1900969680
 
Newsletter
Sign up
 
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET'S CREATE A SAFE AND STRONG SOCIETY WITHOUT VIOLENCE
   

Counseling Room

Free counseling service
Tel : 04-3728 0936
((07:00 -18:00, Monday - Saturday))
  09 468 333 80/82
(24/24h, Everyday)
Add: 4rd Floor A Block
Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
To contribute to women and children at Peace House Shelter please sent to:
Center for Women and Development
Tel : 04-3728 1035
Add: #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
Bank account number: 0571101909007
Military Commercial Joint Stock Bank, Hoan Kiem Branch, Hanoi, Vietnam
   
Contact via Email:
Your name
Email
Telephone
Content
 
VIETNAM WOMEN'S UNION – CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT – PEACE HOUSE SHELTER PROJECT
Address: Department for Consuling and Development. 4rd floor, B Block, Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City.
Phone: (+84.4) 3728 1035
Copyright by Center for Women and Development – Vietnam Women's Union.