White Ribbon Breakfast 25 Nov 2017
Statistics of the number of clients in the Peace House
Counted until 15/03/2020
No. of consulting cases 6723
No. of consulted persons 8263
No. of consulting sessions 10966
No. of residents 1281
No. of re-integrated persons 1226
 
 
 
Visitor statistics
 
 
Home > Introduction the model PHS

 
 ▼ Organizational chart


Peace House Shelter and the Counseling Office are two social projects organized by the Center for Women and Development.

 

• Counseling room: Currently, there are 3 counselors offering both in-person and telephone counseling.

• Huong Sen Kindergarten is a crucial part of Peace House Shelter’s operation. Open to children under the age of six, the Kindergarten offers educational programs that are tailored specifically for different age groups. Children also receive transferable life skills education, life values and mental health support. The Kindergarten is also open to children who live in Hanoi’s Thuy Khue ward, ensuring children in the Peace House Shelter get a chance to build relationships with kids of a similar age.

• Two Peace House Shelters (one to support women who are victims of domestic violence, the other to support women who have survived human trafficking) 

All Peace House Shelter staff are female, including security guards. Management Officers are responsible for operating the Peace House Shelter and ensuring women and children receive confidential and efficient support, 24 hours a day. 

Peace House Shelter staff frequently participate in training sessions to improve their consulting and social working skills in order to provide a professional service to all residents.

Social Workers build plans based on the practical needs of the service users. The timetable is organized so that there are frequent changes of shift from 7am to 9pm on weekdays. Security guards work all three shifts to ensure safety throughout the day.

Housekeepers help the service users with their daily activities such as cooking, cleaning up and looking after small children. 


Facilities
Counseling room There is one room in the Peace House Shelter that can be used for individual and group counseling sessions.
Bedrooms Rooms sleep 2 to 8 persons. Women with small children are provided with double beds.
Kitchen and dining room The kitchen and dining room have enough space for the residents as well as the workers. The kitchen is well-equipped with hot and cold tap water that is suitable for preparing and making food.
Bathroom There is one bathroom on each floor. Each is equipped with a shower, a toilet and washing facilities.
Office The office is equipped with communications facilities, working materials and lockers to ensure the confidentiality of the residents.
Living room The living room is used for security reasons and for welcoming visitors to the Peace House. It is equipped with a television, a bookshelf and an emergency box.
Common room The common room is a spacious area used for life skills education sessions, communal activities (arranging working shift, making cooking timetable, organizing birthday parties and public holidays celebrations). This is also a space for children to learn.

Hotline
       Established in 2007 within the framework of the Counseling Office, the counseling helpline 0946833380/82/84 gives support to women and children in need, victims of domestic violence, victims of human trafficking, and victims of physical/mental abuse from all over the country. 
       In order to meet the growing demand for telephone counseling, in March 2016, the Center for Women and Development collaborated with Flinders University, South Australia to launch the 1900969680 helpline, which connects eight different counseling rooms in Ha Giang, Lang Son, Thai Nguyen, Bac Ninh, Phu Tho, Ca Mau, Kien Giang and Soc Trang. 
  0946833380/82/84  8am - 17pm
 
  1900969680   Supports 24/7     

The helpline provides support from Monday to Saturday during working hours:

The helpline: 

+ Receiving emergency calls, rescuing women and children.

+ Providing information on women and children’s rights, gender equality... 

+ Preventing domestic violence, human trafficking, sexual harassment, life skills, domestic skills.

+ Collecting information to identify the initial needs of the service users

+ Delegating to regional counselors, counselors of specific domains or the providers of related services


Quy tắc đạo đức nghề nghiệp
1. Ngôi nhà Bình yên cam kết chống lại và nâng cao nhận thức về bạo lực liên quan đến giới tính, đặc biệt là về mua bán người

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Chung tay xóa bỏ ảo tưởng và quan điểm ủng hộ, hợp pháp hóa bạo lực

✔ Tài liệu hóa công việc của Ngôi nhà Bình yên, tham gia các diễn đàn xã hội và trao đổi thông tin với nhau và cho các đối tác với các luận cứ tin cậy

✔ Hiểu biết về bạo lực và những khó khăn khác mà phụ nữ và trẻ em có thể có

2. Ngôi nhà Bình yên cam kết tiếp nhận phụ nữ và trẻ em bằng sự tôn trọng, không phân biệt hoàn cảnh, xuất thân, giới tính, tôn giáo và trình độ văn hóa

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Nhận thức mỗi phụ nữ và mỗi trẻ em là đối tượng duy nhất và là nạn nhân của nạn mua bán người, có quyền tìm kiếm và được nhận sự hỗ trợ từ Ngôi nhà Bình yên

✔ Làm việc qua việc nâng cao nhận thức trong quan điểm của Ngôi nhà Bình yên và dù có bất kỳ định kiến nào cũng không ngăn cản Ngôi nhà Bình yên thực hiện công việc chuyên môn của mình

✔ Tạo sân chơi và tôn trọng ý kiến hoặc quan điểm khác nhau

✔ Biểu thị thái độ tôn trọng/hành vi ứng xử giữa các cán bộ Ngôi nhà Bình yên

3. Ngôi nhà Bình yên cam kết là điểm khởi đầu trong nhận thức riêng của phụ nữ về câu chuyện bạo lực và làm dụng

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Bắt đầu trên quan điểm của người phụ nữ về hoàn cảnh của họ chứ không trên quan điểm của thủ phạm, quan điểm của người cùng cảnh hay bất kỳ quan điểm nào khác bao gồm cả Ngôi nhà Bình yên

✔ Gặp gỡ tại nơi ở, lắng nghe chăm chú và thể hiện sự trung thành, tôn trọng, cảm thông về câu chuyện bị lạm dụng

 

4. Ngôi nhà Bình yên cam kết nhận thức mỗi phụ nữ có giá trị riêng, để hỗ trợ họ lấy lại được sự mạnh mẽ và hỗ trợ họ đưa ra quyết định

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Tôn trọng cách thức phụ nữ đã sử dụng để tồn tại trong hoàn cảnh bị mua bán

✔ Khuyến khích phụ nữ tự đưa ra quyết định

✔ Hỗ trợ trong việc nâng cao nhận thức về giá trị của người phụ nữ, hỗ trợ hết sức để họ nhận thấy và quý trọng giá trị của chính họ và sức mạnh cảu bản thân

✔ Hỗ trợ phụ nữ tự giúp mình thông qua các bài tập thực hành nâng cao quyền năng

5. Ngôi nhà Bình yên cam kết bảo đảm nữ quyền, bảo vệ quyền trong việc bảo vệ và bảo mật

 

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Tôn trọng và luôn tuân thủ sự bảo mật

✔ Một nguyên tắc chính trong việc trao đổi thông tin là việc làm này luôn được thực hiện với sự có mặt của NTT

✔ Để NTT biết và thông qua những thông tin cần lưu trữ và trao đổi

6. Ngôi nhà Bình yên cam kết cung cấp sự hỗ trợ cho trẻ em dựa trên nhận thức của trẻ

 

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Gặp gỡ trẻ bằng sự tôn trọng, bảo mật và hiểu biết về nhu cầu và hoàn cảnh hiện tại

✔ Phối hợp với mẹ của trẻ

✔ Tôn trọng quyền của trẻ trong việc trẻ có tình cảm và mối quan hệ với người cha

✔ Cung cấp một môi trường an toàn, tiện nghi và yên tĩnh

✔ Sắp xếp phòng và có thể giúp trẻ chia sẻ những suy nghĩ, thất vọng về những gì đã trải qua hay việc đã từng là nạn nhân

✔ Tôn trọng suy nghĩ và sự sẵn sàng của trẻ trong việc chia sẻ

✔ Lấy điểm mạnh là điểm khởi đầu và là điểm cốt lõi của trẻ

7. Ngôi nhà Bình yên cam kết thực hiện các dịch vụ của NNBY

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Thông tin đến phụ nữ và các đối tác về các dịch vụ được cung cấp, năng lực cán bộ và quy định của NNBY

8. Ngôi nhà Bình yên cam kết ý thức rõ vai trò của người hỗ trợ, cán bộ Ngôi nhà Bình yên

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Đặt phụ nữ và trẻ em ở trung tâm của cuộc sống hàng ngày

✔ Hỗ trợ và cảm thông

✔ Khiêm tốn và hiểu biết chuyên nghiệp về vai trò của người hỗ trợ

✔ Phấn đấu giao tiếp tôn trọng với phụ nữ và trẻ em

9. Ngôi nhà Bình yên cam kết theo đuổi mức độ chuyên nghiệp hóa cao hơn trong công việc của Ngôi nhà Bình yên

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Tham gia các khóa đào tạo nâng cao và/hoặc các ngành học có liên quan

✔ Lưu giữ nhật ký chuyên môn về công việc và có trách nhiệm

✔ Tham gia giám sát và/hoặc các loại hình đánh giá khác

10. Chúng tôi tự cam kết hợp tác và hỗ trợ các đồng nghiệp của chúng tôi

Ngôi nhà Bình yên cam kết bằng cách:

✔ Ý thức về việc có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong công việc chung của Ngôi nhà Bình yên

✔ Thể hiện sự tôn trọng công việc của các đồng nghiệp khác

✔ Hiểu và giải quyết các mâu thuẫn nội bộ

✔ Chung sức vì một môi trường làm việc tốt và thân thiện

✔ Nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững và tích cực giữa các cơ quan, phụ nữ và Ngôi nhà Bình yên

✔ Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tham gia tích cực vào mạng lưới chống lại mua bán người và bạo lực trên cơ sở giới

 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo Gallery

 
Online supports
Online counseling
 
 
Hotline supports
Hotline
1900969680
 
Newsletter
Sign up
 
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET'S CREATE A SAFE AND STRONG SOCIETY WITHOUT VIOLENCE
   

Counseling Room

Free counseling service
Tel : 04-3728 0936
((07:00 -18:00, Monday - Saturday))
  09 468 333 80/82
(24/24h, Everyday)
Add: 4rd Floor A Block
Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
To contribute to women and children at Peace House Shelter please sent to:
Center for Women and Development
Tel : 04-3728 1035
Add: #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
Bank account number: 0571101909007
Military Commercial Joint Stock Bank, Hoan Kiem Branch, Hanoi, Vietnam
   
Contact via Email:
Your name
Email
Telephone
Content
 
VIETNAM WOMEN'S UNION – CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT – PEACE HOUSE SHELTER PROJECT
Address: Department for Consuling and Development. 4rd floor, B Block, Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City.
Phone: (+84.4) 3728 1035
Copyright by Center for Women and Development – Vietnam Women's Union.