( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.0108924464include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_top1.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:53
60.0109934272require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_top1.php:2
70.0109935392mysql_connect ( )...\config.php:75
 
 
White Ribbon Breakfast 25 Nov 2017

( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.0134946904include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_left.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:58
60.0135956704require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_left.php:2
70.0135957096mysql_connect ( )...\config.php:75
Statistics of the number of clients in the Peace House
Counted until 15/03/2020
No. of consulting cases 6723
No. of consulted persons 8263
No. of consulting sessions 10966
No. of residents 1281
No. of re-integrated persons 1226
 

( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.0134946904include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_left.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:58
60.0165992032Smarty->display( )...\mod_left.php:31
70.0165992176Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
80.01701004656include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%6D^6D4^6D49A5C7%%mod_left.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
90.01721006752include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_fadeshow1.php' )...\%%6D^6D4^6D49A5C7%%mod_left.tpl.php.php:68
100.01731016568require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_fadeshow1.php:2
110.01731017672mysql_connect ( )...\config.php:75
 
 
Visitor statistics
 
 
Home > Nhân sự
 
 
STT Nhân sự
1 Nguyễn Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Há»™i Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Giám đốc dá»± án Ngôi nhà Bình Yên

4 Lưu Nguyệt Minh

Cán bá»™ chÆ°Æ¡ng trình Dá»± án Ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình

Phụ trách Nâng cao năng lá»±c và định hÆ°á»›ng phát triển cá nhân

5 Trần Thị Xuân Thủy

 Cán bá»™ chÆ°Æ¡ng trình Dá»± án Ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình

6 Bùi Vân Anh

Cán bá»™ chÆ°Æ¡ng trình Dá»± án Ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình 

Phụ trách gây quỹ - Ä‘iều phối viên các chÆ°Æ¡ng trình tình nguyện

7 Trần Thị Hải Hà

 Cán bá»™ chÆ°Æ¡ng trình Dá»± án Ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình 

Phụ trách Hành chính - Tài chính dá»± án

9 Phạm Thùy Linh

 Cán bá»™ chÆ°Æ¡ng trình Dá»± án Ngôi nhà Bình yên 

Phụ trách truyền thông

10 Nora Pistor

 Chuyên gia của Tổ chức Hợp tác Phát triển quốc tế Đức (GIZ)

Chuyên gia há»— trợ dá»± án Ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình

11 Ts. VÅ© Kim Thanh

 Chuyên gia Tâm lý - Ngôi nhà Bình yên 

12 Lê Thị Ngọc Bích

 Cán bá»™ tham vấn

Ngôi nhà Bình yên

13 Nguyễn Thị Phượng

 Cán bá»™ tham vấn

Ngôi nhà Bình yên

 
Trang đầu tiên Trang trước [1] 2 | Trang sau
 
 

( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.01851011864include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_right.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:136
60.01861021664require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_right.php:2
70.01861022056mysql_connect ( )...\config.php:75
   Photo Gallery

 
Online supports
Online counseling
 
 
Hotline supports
Hotline
1900969680
 
Newsletter
Sign up
 
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.02901926392include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_contact.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:145
60.02911936216require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_contact.php:2
70.02921936608mysql_connect ( )...\config.php:75
LET'S CREATE A SAFE AND STRONG SOCIETY WITHOUT VIOLENCE
   

Counseling Room

Free counseling service
Tel : 04-3728 0936
((07:00 -18:00, Monday - Saturday))
  09 468 333 80/82
(24/24h, Everyday)
Add: 4rd Floor A Block
Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
To contribute to women and children at Peace House Shelter please sent to:
Center for Women and Development
Tel : 04-3728 1035
Add: #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
Bank account number: 0571101909007
Military Commercial Joint Stock Bank, Hoan Kiem Branch, Hanoi, Vietnam
   
Contact via Email:
Your name
Email
Telephone
Content

( ! ) Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php on line 75
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0006250760{main}( )...\project_team.php:0
20.0098884264Smarty->display( )...\project_team.php:48
30.0098885776Smarty->fetch( )...\Smarty.class.php:1101
40.0106922424include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\temps\templates_c\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php' )...\Smarty.class.php:1251
50.03011917552include( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\mod_foot.php' )...\%%58^588^588E32B9%%project_team.tpl.php.php:150
60.03031927352require( 'C:\Program Files\Ampps\www\ta.ngoinhabinhyen.vn\config.php' )...\mod_foot.php:2
70.03031927744mysql_connect ( )...\config.php:75
 
VIETNAM WOMEN'S UNION – CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT – PEACE HOUSE SHELTER PROJECT
Address: Department for Consuling and Development. 4rd floor, B Block, Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City.
Phone: (+84.4) 3728 1035
Copyright by Center for Women and Development – Vietnam Women's Union.