Thống kê số lượng khách hàng của Ngôi nhà Bình yên
Tính đến ngày 12/08/2016
Số ca được tham vấn 1997
Số người được tham vấn 2322
Số lượt được tham vấn 3031
Số người vào tạm trú 465
Số người đã hồi gia 415
 
Trang chủ
Chính sách pháp lý
Dịch vụ hỗ trợ
Ấn phẩm / tài liệu tuyên truyền
Thư viện ảnh
Liên kết
 
 
Bạn có bị bạo lực?
“Bạo lực đối với phụ nữ là nghiêm trọng và phổ biến trên khắp thế giới. Các nghiên cứu về bạo lực đối với phụ nữ được tiến hành ở ít nhất 71 nước cho thấy một tỉ lệ đáng kể phụ nữ bị bạo lực về thân thể, tình dục hoặc tâm lý.”
Con bạn có bị ảnh hưởng bởi bạo lực giới?
"Bạo lực gia đình, bạo lực đường phố, bóc lột trẻ em, thậm chí là việc sa ngã vào những tệ nạn xã hội trên từng giây phút, lúc nào cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chúng em mong được bảo vệ một cách đúng đắn, ... ".
   
Bạn đã từng gây bạo lực?
"Bạo lực gia đình, bạo lực đường phố, bóc lột trẻ em, thậm chí là việc sa ngã vào những tệ nạn xã hội trên từng giây phút, lúc nào cũng có thể xảy ra. Vì vậy, chúng em mong được bảo vệ một cách đúng đắn, ... ".
Bạn đang gặp những khó khăn khác?
“Bạo lực đối với phụ nữ là nghiêm trọng và phổ biến trên khắp thế giới. Các nghiên cứu về bạo lực đối với phụ nữ được tiến hành ở ít nhất 71 nước cho thấy một tỉ lệ đáng kể phụ nữ bị bạo lực về thân thể, tình dục hoặc tâm lý.”
 
 
Hỗ trợ trực tuyến
Đường dây nóng
09 468 333 80
 
Bản tin
Đăng ký nhận Bản tin
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm Phụ Nữ & Phát Triển - Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam
Facebook chat